Пошук

Інформаційна картка адміністративної послуги від 19.01.2024 № 17 "Реєстрація місця проживання малолітньої дитини (до 14 років)"

Дата: 15.02.2024 11:51
Кількість переглядів: 132

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної міграційної служби України

19.01.2024№17


Інформаційна картка адміністративної послуги

Реєстрація місця проживання малолітньої дитини (до 14 років)

Центр надання адміністративних послуг Райгородської сільської ради

Територіальний підрозділ

Віддалені робочі місця адміністраторів

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або
центра надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження

Центр надання адміністративних послуг Райгородської сільської ради (смт. Ситківці, вул. Центральна, буд.123)

Територіальний підрозділ (с.Райгород, вул.. Миру,буд. 16)

Віддалені робочі місця адміністраторів:

с. Мельниківці, вул. Пролетарська, буд.26;

с. Нові Обиходи, вул.. Залізнична, буд. 15;

с. Ометинці, вул. Центральна, буд. 8;

с. Семенки, вул. Молодіжна, буд. 12 а;

с. Вища Кропивна, вул..Центральна, буд.1;

с. Юрківці, вул..Центральна, буд.1

2

Режим роботи

Центр надання адміністративних послуг

Понеділок, середа, четвер,п’ятниця – з 09.00 до 16.00 (без перерви);

вівторок – з 09.00. до 20.00 (без перерви);

Субота – 08.00 до 11.00 (без перерви)

Територіальний підрозділ:

Понеділок – п’ятниця – з 09.00 до 16.00 (без перерви)

Віддалені робочі місця адміністраторів:

Понеділок – п’ятниця – з 09.00 до 16.00

(перерва з 12.00 до 13.00)

3

Телефон, адреса електронної пошти, веб-сайт

Центр надання адміністративних послуг:

Телефон: (04331)6-21-78, ,+380688842868

E-mail: raigorod_cnap@ukr.net

Офіційний сайт: https://raygorod-otg.gov.ua/

Територіальний підрозділ:

тел. (04331)35-5-42

Віддалені робочі місця адміністраторів:

с. Мельниківці, тел.. +3800634783176,

с. Нові Обиходи, тел.. +380963558900,

с. Ометинці, тел.. +380673081058,

с. Семенки, тел..+380965363613,

с. Вища Кропивна, тел.. +380991397991,

с. Юрківці, тел.. +380664292891,

 

 

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про адміністративну процедуру»

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Закон України «Про іпотеку»

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 820 «Про затвердження Порядку внесення відомостей про адресу задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування), що знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»

 

6

Акти центральних органів виконавчої влади У країни

 

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адм і н і страти вної послуги

Заява одного з батьків дитини віком до 14 років або інших законних представників

9

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та умови отримання адміністративної послуги

Для реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років один з її законних представників подає:

 1. заяву за формою згідно з додатком 3, 8 до Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 (далі - Порядок);
 2. свідоцтво про народження, крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
 3. довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства).
 1. згоду іншого з батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування);
 2. документ, що посвідчує особу законного представника*;
 3. відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

 

 

 

 

 

з

 

 

 

У разі здійснення реєстрації місця проживання дитини віком від 10 до 14 років не за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина додатково подаються:

документи, що підтверджують:

право на проживання (перебування) в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця проживання малолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або законних представників (представників), або одного з них;

право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавала соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі для бездомних осіб, іншого надавала соціальних послуг за формою згідно з додатком 4 до Порядку), копія посвіднення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Міністерством соціальної політики (у разі здійснення реєстрації за адресою відповідної установи, закладу);

У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації місця проживання додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника.

Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі влаштування дитини-сироти. дитини, позбавленої батьківського піклування, до закладу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї місце проживання такої дитини реєструється за адресою закладу, дитячого будинку сімейного типу, житла проживання прийомної сім’ї.

Подання заяви про реєстрацію місця проживання або зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, покладається на органи опіки та піклування за місцем проживання такої дитини.

У разі коли реєстрація місця проживання здійснюється одночасно із зняттям з попереднього місця проживання (перебування), окрема заява про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання не подається.

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг), повноваження якого поширюється на відповідну адміністративно-територіальну одиницю.

11

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», Закон України «Про адміністративні послуги»

11.2

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

За реєстрацію місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі:

1)        1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (далі - Закон) строку;

2)        2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку.

За реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (реєстрація місця проживання).

 

 

 

 

Адміністративний збір не справляється за реєстрацію місця проживання/зміну місця проживання дитини-сироти. дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї.

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати за послугу

 

12

Строк надання адміністративної послуги

У день звернення законного представника дитини віком до 14 років чи в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або даних від органу соціального захисту населення.

13

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє у реєстрації місця проживання у разі коли:

- у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа реєструє як місце проживання (перебування), що стосуються заборони реєстрації місця проживання (перебування) у такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на реєсірацію місця проживання);

 • відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;
 • особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості.
 • у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними (крім випадку, передбаченого пунктом 53 Порядку)*, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території У країни, закінчився;
 • звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;
 • житлу, в якому особа реєструє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;
 •  
 •  

 

 

 

 

 • звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;
 • житлу, в якому особа реєструє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;
 • за адресою житла, в якому особа реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об'єкт нерухомого майна, який не належить до житла;
 • відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у заяві, поданій стосовно дитини.

Не може бути підставою для відмови у реєстрації місця проживання (перебування) відсутність у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про житло, в якому реєструється місце проживання (перебування) особи.

14

Результат надання адміністративної послуги

Рішення про реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років або про відмову у реєстрації місця проживання.

15

Способи отримання відповіді (результату)

Засобами поштового, телефонного або електронного зв'язку.

16

Примітка

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців 3 дня державної реєстрації її народження.

Іноземець, особа без громадянства зобов’язані задекларувати або зареєструвати своє місце проживання та місце проживання дітей віком до 14 років (у тому числі новонароджених дітей), батьками або іншими законними представниками яких вони є, протягом ЗО календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, або після зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання

Задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини віком до 10 років є задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) її батьків або інших законних представників чи одного з них. з яким проживає дитина, за згодою іншого з батьків або законних представників.

 

 

 

 

 

 

Задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) дитини віком від 10 до 14 років є задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) її батьків або інших законних представників чи одного з них. з яким проживає дитина, за згодою іншого з батьків або законних представників, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами. опікуном) або організацією, яка виконує стосовно дитини функції опікуна.

Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для реєстрації місця проживання засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

На період тимчасової окупації Російською Федерацією території України, а також на період віднесення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, територіальних громад до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. зареєстрованим або задекларованим місцем проживання дитини вважати зареєстроване або задеклароване місце проживання її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина.

Відомості про зареєстроване місце проживання дитини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, визначених у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за заявою батьків або інших законних представників чи одного з них вносяться до реєстру територіальної громади відповідним органом реєстрації під час декларування або реєстрації місця проживання дитини чи за бажанням батьків або інших законних представників чи одного з них, якщо інформація про таку дитину міститься в реєстрі цієї територіальної громади.

 

 

* Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 року № 1202 «Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану» встановлено, що:

 • посвідки на тимчасове чи постійне проживання, крім тих, які оформлені громадянам Російської Федерації, строк дії яких закінчився або які підлягають обміну відповідно до законодавства після 24 лютого 2022 р., підтверджують законні підстави для тимчасового чи постійного проживання в Україні та право на в’їзд в Україну на період воєнного стану та протягом ЗО календарних днів з дня його припинення чи скасування;
 • іноземці або особи без громадянства, крім громадян Російської Федерації, зобов’язані в установленому законодавством порядку подати документи для обміну таких посвідок на тимчасове чи постійне проживання протягом ЗО календарних днів з дня припинення або скасування воєнного стану;
 • паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за ЗО днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р„ та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 р. та після 24 лютого 2022 р., є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

 

Марія ГАРНИК

Директор Департаменту з питань

громадянства, паспортизації

та реєстрації ДМС


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень