Пошук

Інформаційна картка адміністративної послуги від 19.04.2024 № 17 "Декларування місця проживання особи"

Дата: 15.02.2024 11:45
Кількість переглядів: 81

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної міграційної служби України

19.01.2024 №17

 

Інформаційна картка адміністративної послуги

Декларування місця проживання особи

Центр надання адміністративних послуг Райгородської сільської ради

Територіальний підрозділ

Віддалені робочі місця адміністраторів

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або
центра надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центра надання адміністративних послуг

1

Місцезнаходження

Центр надання адміністративних послуг Райгородської сільської ради (смт. Ситківці, вул. Центральна, буд.123)

Територіальний підрозділ (с.Райгород, вул.. Миру,буд. 16)

Віддалені робочі місця адміністраторів:

с. Мельниківці, вул. Пролетарська, буд.2;

с. Нові Обиходи, вул..Мельника, буд. 26;

с. Ометинці, вул. Центральна, буд. 8;

с. Семенки, вул. Молодіжна, буд. 12 а;

с. Вища Кропивна, вул..Центральна, буд.1;

с. Юрківці, вул..Центральна, буд.1

2

Режим роботи

Центр надання адміністративних послуг

Понеділок, середа, четвер,п’ятниця – з 09.00 до 16.00 (без перерви);

вівторок – з 09.00. до 20.00 (без перерви);

Субота – 08.00 до 11.00 (без перерви)

Територіальний підрозділ:

Понеділок – п’ятниця – з 09.00 до 16.00 (без перерви)

Віддалені робочі місця адміністраторів:

Понеділок – п’ятниця – з 09.00 до 16.00

(перерва з 12.00 до 13.00)

3

Телефон, адреса електронної пошти, веб-сайт

Центр надання адміністративних послуг:

Телефон: (04331)6-21-78, ,+380688842868

E-mail: raigorod_cnap@ukr.net

Офіційний сайт: https://raygorod-otg.gov.ua/

Територіальний підрозділ:

тел. (04331)35-5-42

Віддалені робочі місця адміністраторів:

с. Мельниківці, тел.. +3800634783176,

с. Нові Обиходи, тел.. +380963558900,

с. Ометинці, тел.. +380673081058,

с. Семенки, тел..+380965363613,

с. Вища Кропивна, тел.. +380991397991,

с. Юрківці, тел.. +380664292891,

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Закон України «Про місцеве самоврядування»

Закон України «Про адміністративні послуги»

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»

Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу»

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

Закон України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» Закон України «Про платіжні послуги»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2023 № 820 «Про затвердження Порядку внесення відомостей про адресу задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування), що знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»

 

6

Акти центральних органів виконавчої влади України

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції У країни 18 січня 2018 року за№ 77/31529

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

 

Умови отримання адміністративної послуги

8

         

 

Підстава для отримання                              адміністративної

послуги

 

Декларація про місце проживання в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (далі - Портал Дія).

Декларування місця проживання здійснюється щодо особи, яка:

 1. має паспорт громадянина України у формі картки та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або посвідку на постійне проживання, або посвідку на тимчасове проживання, оформлені засобами Єдиного державного демографічного реєстру, встановила мобільний додаток Порталу Дія на електронний пристрій, критерії якого підтримують використання такого додатка, та пройшла електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи автентифікації, кваліфікованого електронного підпису або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу заявника;

 

       

 

з

 

 

 

 1. декларує місце проживання:

у житлі приватної форми власності, за умови внесення відомостей про таке житло до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

у гуртожитку, що не належить особі на праві власності, спільної власності (спільної часткової або спільної сумісної власності), за умови надання згоди уповноваженої особи з управління (утримання) гуртожитку, що належить до сфери управління підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності (далі - уповноважена особа житла).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та умови отримання адміністративної послуги

 

Для декларування місця проживання особа подає в електронній формі:

 1. декларацію про місце проживання (у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту), в якій зазначаються такі відомості про особу:
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • стать;
 • дата та місце народження (країна, область, район, населений пункт (за наявності);
 • відомості про громадянство;
 • адреса житла, в якому декларується місце проживання;
 • попереднє місце проживання (перебування) із зазначенням адреси житла (якщо попереднє місце проживання (перебування) особи було зареєстровано або задекларовано);
 • контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв'язку (за наявності);

є) реквізити паспортного документа особи (серія та/або номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав, строк дії (за наявності); для дитини віком до 14 років, крім іноземців та осіб без громадянства, - серія та номер свідоцтва про народження або реквізити документа про реєстрацію народження,

ж)  попереднє місце проживання (перебування) із зазначенням адреси житла (якщо попереднє місце проживання (перебування) особи було зареєстровано або задекларовано);

 

 

 

 

виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, за умови підтвердження таких відомостей засобами електронної інформаційної взаємодії;

 

ж) реквізити паспортного документа іноземця чи особи без громадянства (за наявності) - для осіб, які декларують місце свого проживання на підставі посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання. оформленої засобами Єдиного державного демографічного реєстру;

 

з) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

и) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

і) окремий номер запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів (за наявності) або відомості військово- облікового документа (тип військово-облікового документа, найменування районного (об’єднаного районного), міського (районного у містах, об’єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - територіальний центр комплектування та соціальної підтримки), в якому особа перебуває та/або перебувала на військовому обліку; для військовозобов’язаних та резервістів - також серія та/або номер військово-облікового документа (за наявності);

   ї) прізвища, власні імена та по батькові (за наявності), контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності) батьків або інших законних представників чи одного з них, за адресою якого (яких) здійснюється декларування місця проживання дитини. Отримання та перевірка відповідних відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян забезпечується засобами Єдиного державного веб- порталу електронних послуг;

й) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності) та посада уповноваженої особи житла, яка надала згоду на декларування місця проживання особи у випадках, встановлених цим Законом;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к) дата формування декларації;

2) відомості про сплату адміністративного збору.

Відповідальність за повноту та достовірність відомостей, зазначених у декларації, несе особа, що її подає.

Забороняється вимагати для декларування місця проживання подання особою відомостей та/або документів, не передбачених Законом України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні».

У разі якщо особа не є власником (співвласником) житла, за адресою якого декларується місце її проживання та відомості про яке внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у декларації про місце проживання додатково зазначаються відомості про власника (співвласників) житла окремо стосовно кожного власника (співвласника) житла, а саме:

 1. прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
 2. дата народження;
 3. реквізити паспортного документа особи (серія та/або номер. дата видачі, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав, строк дії (за наявності) паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця чи особи без громадянства);
 4.  реєстраційний номер облікової картки платників податків згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків;
 5. відомості про документи, що підтверджують право власності на об’єкт нерухомого майна (назва, номер та дата документа, що підтверджує право власності);
 6. контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, інші засоби зв’язку (за наявності).

У разі коли особа не є власником (співвласником) житла, за адресою якого декларується місце її проживання, декларування місця проживання особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, уповноваженої особи житла, яка підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису та відображається в декларації під час її формування.

Згода власника (співвласників) житла не вимагається у разі декларування місця проживання дітей віком до 18 років за адресою задекларованого/ зареєстрованого місця проживання їх батьків або інших законних представників чи одного з них.

Повнолітні особи декларують місце свого проживання самостійно.

Дитина віком від 14 років самостійно декларує місце свого проживання за задекларованим/ зареєстрованим місцем проживання батьків або інших законних представників чи одного з них без їх згоди.

Дитина віком від 14 років самостійно декларує місце свого проживання за адресою іншого житла, ніж задеклароване/зареєстроване місце проживання її батьків або інших законних представників, за згодою батьків або інших законних представників чи одного з них. У разі декларування місця проживання у гуртожитку на період здобуття освіти така згода не надається.

Місце проживання дитини віком до 14 років може бути задекларовано за адресою місця проживання одного з батьків або інших законних представників, зокрема одночасно із зняттям з попереднього задекларованого/зареєстрованого місця проживання, за декларацією, поданою одним з її батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників дитини.

Згода іншого з батьків або законних представників дитини підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі якщо місце проживання батьків або інших законних представників дитини зареєстровано/ задекларовано за однією адресою, згода іншого з батьків або законних представників не надається.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі декларування місця проживання, у тому числі з одночасним зняттям з попереднього задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), батьками або одним з них разом з дитиною (дітьми) віком до 14 років на кожного з них формуються окремі декларації протягом 24 годин, які надсилаються до органу реєстрації.

Декларація про місце проживання може бути подана за ініціативою власника житла або уповноваженої особи житла за умови надання в електронній формі засобами Порталу Дія згоди особи, місце проживання якої декларується в цьому житлі. Згода особи, місце проживання якої декларується, підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Під час подання декларації про місце проживання в гуртожитку закладу освіти згода уповноваженої особи житла засвідчується її електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Формування декларації припиняється засобами Порталу Дія. якщо зазначені у ній відомості:

 • надані не в повному обсязі;
 • не відповідають вимогам арифметичного та формато-логічного контролю;
 • не відповідають відомостям, отриманим засобами Порталу Дія з відповідних інформаційно- комунікаційних систем.

Після формування декларації програмними засобами Порталу Дія та накладення електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, декларація блокується для редагування та надсилається через єдину інформаційну систему МВС до органу реєстрації.

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Подання в електронній формі засобами Порталу Дія декларації про місце проживання.

 

11

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

11.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні»

Закон України «Про адміністративні послуги»

11.2

Розмір та порядок внесення плати за адміністративну послугу

За декларування місця проживання справляється адміністративний збір у розмірі:

 1. 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за декларування місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» (далі - Закон) строку;
 2. 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, - за декларування місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку.

За декларування місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (декларування місця проживання).

Сплата адміністративного збору здійснюється за допомогою засобів Порталу Дія під час формування декларації перед її поданням. При цьому документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, до декларації не додається.

 

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати за послугу

 

12

Строк надання адміністративної послуги

У день надходження декларації або на наступний робочий день у разі коли декларація надійшла у неробочий час.

 

 

 

13

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

Орган реєстрації відмовляє у декларуванні місця проживання у разі коли:

 • у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує як місце проживання, що стосуються заборони декларування місця проживання у такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на декларування місця проживання);
 • відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою даних;
 • особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні відомості;
 • у поданих особою відомостях містяться недостовірні дані або подані документи є недійсними;
 • звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;
 • житлу, в якому особа декларує своє місце проживання, не присвоєна адреса у встановленому порядку;
 • за адресою житла, в якому особа декларує своє місце проживання наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;
 • відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації, поданій стосовно дитини;
 • дані реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації, поданій дитиною.

Не може бути підставою для відмови у декларуванні місця проживання за декларацією, поданою в електронній формі, відсутність в особи окремого номера запису у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

 

14

 

Результат надання

адміністративної послуги

 

Декларування місця проживання особи або рішення про відмову у декларуванні місця проживання в установленому законодавством порядку.

15 Способи отримання відповіді (результату)

 

Засобами Порталу Дія на адресу електронної пошти заявника, а також до його особистого електронного кабінету користувача на Порталі Дія (у разі утворення кабінету) або у мобільний додаток Порталу Дія.

 

Примітка

Декларування місця проживання особи не є підставою для набуття такою особою права володіння, користування чи розпорядження житлом (у тому числі не є підставою для вселення чи визнання за особою права на проживання та/або права користування житлом), про проживання в якому особа повідомила.

Особа може задекларувати своє місце проживання лише за однією адресою.

Зазначена норма не поширюються на осіб, адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) яких знаходиться на територіях, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації. Така особа може задекларувати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання та без внесення будь-яких відміток до паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки.

У даному випадку, відомості про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), що знаходиться на територіях, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, вносяться до реєстру територіальної громади, яка здійснила відповідну реєстраційну дію за межами таких територій.

 

 

 

 

 

 

На період тимчасової окупації Російською Федерацією території України, а також на період віднесення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, територіальних громад до територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, зареєстрованим або задекларованим місцем проживання дитини вважати зареєстроване або задеклароване місце проживання її батьків або інших законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина.

Відомості про зареєстроване місце проживання дитини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, визначених у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за заявою батьків або інших законних представників чи одного з них вносяться до реєстру територіальної громади відповідним органом реєстрації під час декларування або реєстрації місця проживання дитини чи за бажанням батьків або інших законних представників чи одного з них, якщо інформація про таку дитину міститься в реєстрі цієї територіальної громади.

Громадянин України, який проживає на території України, а також іноземець чи особа без громадянства, які на законних підставах постійно або тимчасово проживають на території України, зобов’язані протягом ЗО календарних днів після зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання та прибуття до нового місця проживання (перебування) задекларувати/його.

Батьки або інші законні представники зобов’язані задекларувати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

Іноземець, особа без громадянства зобов’язані задекларувати своє місце проживання та місце проживання дітей віком до 14 років (у тому числі новонароджених дітей), батьками або іншими законними представниками яких вони є, протягом ЗО календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, або після зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За бажанням батьків чи одного з них відомості для декларування місця проживання новонародженої дитини можуть бути подані до органу державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють такі відомості до органів реєстрації для внесення інформації до реєстру територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марія ГАРНИК

Директор Департаменту з питань

 

громадянства, паспортизації

та реєстрації ДМС


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень