Пошук

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади

Дата: 28.02.2018 10:04
Кількість переглядів: 990

Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ

     Райгородська сільська рада (адреса: с. Райгород, вул. Миру, 16) оголошує конкурс на заміщення вакантної посади - начальник відділу ЖКГ, архітектури та земельних відносин.

     До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:

 • вищу освіту професійного спрямування(бакалавр,спеціаліст,магістр);
 • досвід роботи за фахом або в органах місцевого самоврядування не менше 3-х років;
 • знають вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування та служби в органах місцевого самоврядування, Земельного кодексу України;
 • вільно володіють державною мовою;
 • володіють персональним комп’ютером в режимі користувача.

 

     Документи приймаються до 07 березня 2018 року за адресою: вул. Миру, 16, с. Райгород, Немирівський р-н, Вінницька обл.

     За довідками звертатись за телефоном: (043-31) 35-5-42,
e-mail:
raihorod@meta.ua .


 

......................................................................................................................................................................................................

 

 

ПЕРЕЛІК

питань на перевірку знання Конституції України та Законів України


1. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).


 

 2. Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади в органах місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Основні напрями державної політики у сфері служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням (стаття 12).

10. Декларація доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).

11. Класифікація посад в органах  місцевого самоврядування (стаття 14)

12. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 15).

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).

15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

16. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування; відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (статті 23, 24).


 

3. Питання на перевірку знання Закону України

«Про  запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 45).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

4. Питання на перевірку знання Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

 

1. Поняття місцевого самоврядування (стаття 2).

2. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

3. Територіальні громади (стаття 6).

4. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).

5. Виконавчі органи рад (стаття 11).

6. Сільський  голова (стаття 12).

7. Загальна компетенція міських рад (стаття 25).

8. Виключна компетенція міських рад (стаття 26).

9. Загальна характеристика повноважень виконавчого органу ради (глава 2).

10. Повноваження сільського голови (стаття 42).

11. Порядок формування ради (стаття 45).

12. Сесія ради (стаття 46).

13. Депутат ради (стаття 49).

14. Виконавчий комітет сільської ради (стаття 51).

15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

16. Дострокове припинення повноважень ради (стаття 78).

17. Дострокове припинення повноважень сільського голови (стаття 79).


 

5. Перелік питань на перевірку знань з питань,що стосуються роботи у відділі ЖКГ, архітектури та земельних відносин  виконавчого апарату Райгородської сільської  ради   об’єднаної територіальної  громади

 1. «Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин» (ст.12 Земельного кодексу України)
 2. «Категорії земель за цільовим призначенням» (ст.19 Земельного кодексу України)
 3. Перелік підстав виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку( ст.87 Земельного кодексу України)
 4. Перелік суб’єктів які мають право постійного користування земельною ділянкою (ст.92 Земельного кодексу України)
 5. «Зміст права земельного сервітуту» (ст.98 Земельного кодексу України)
 6. «Відновлення меж земельних ділянок» (ст.107 Земельного кодексу України)
 7. «Порядок безоплатної приватизації земельної ділянки громадянам» (ст.118 Земельного кодексу України)
 8. «Набуття права на земельну ділянку за давністю користування» (набувальна давність)( ст.119 Земельного кодексу України)
 9. «Норми безоплатної передачі земельної ділянки громадянам» (ст.121 Земельного кодексу України)
 10. «Перелік земельних ділянок які не підлягають продажу на конкурентних засадах»( ст.134 ч.2 Земельного кодексу України)
 11. «Порядок припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови від права власності або права постійного користування на користь територіальної громади»(ст.142 Земельного кодексу України)
 12. «Перелік органів що вирішують земельні спори»( ст.158 Земельного кодексу України)
 13. «Порядок розгляду земельних спорів органами місцевого самоврядування» (ст.159 Земельного кодексу України)
 14. «Визначення державного земельного кадастру. Призначення державного земельного кадастру» (ст.193 ст.194 Земельного кодексу України)

15.« Перелік порушень земельного законодавства за які громадяни та юридичні особи несуть відповідальність» (ст.211Земельного кодексу України)


 

......................................................................................................................................................................................................

Додаток 2            

                                                                        до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування

                                                                         у виконавчому апараті Райгородськох сільської  ради ОТГ

 

 

 

Виконавчий комітет

Райгородської сільської  ради ОТГ

 

 

                                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                        Голова конкурсної комісії:

                                                                                           

                                                                                            ____________Прізвище, ініціали

                                                                                                                                         Підпис

                                                                                            «____»______________________20___ р.

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України.
 2. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції».
 4. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 5. Профільні питання.

 

 

Секретар  сільської  ради                                               Т.Л.Ковальчук

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень